Traceable Temperatures - second edition

Traceable Temperatures –
An Introduction to Temperature Measurement and Calibration
second edition

2nd Edition – J. V. Nicholas – D. R. White

 دماهای قابل ردیابی
مقدمه ای بر اندازه گیری و کالیبراسیون دما – ویرایش دوم

توضیح کوتاه:

Traceable Temperatures – second edition به شما یاد می دهد که اندازه گیری دقیق دما یک پارامتر حیاتی در بسیاری از زمینه ها است. یکی از جنبه های بسیار مهم استفاده از هر سنسور دما، کالیبراسیون قابل ردیابی است – مفهومی که برای اطمینان از دقیق بودن و معتبر بودن تمام اندازه گیری های انجام شده توسعه یافته است.

هم اکنون ویرایش دوم کتاب پرطرفدار Traceable Temperatures – second edition را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید

Traceable Temperatures - second edition (WILEY)

آخرین مقالات ما

اهمیت کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری در صنایع غذایی:کلیدی برای تضمین کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی امروزه، کارخانجات صنایع غذایی با چالش‌های...
ISO/IEC17025:2017 در مقابل ISO9001:2015 پس از به روز رسانی استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 ، بسیاری در مورد هدف...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...

پروژه های مرتبط