OIML D 10 - 2007

OIML D 10

Edition 2007 (E)

Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

دستورالعمل تعیین فواصل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری

توضیح کوتاه:

OIML D 10 یک سند راهنما مختص تعیین فواصل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری است. این سند توسط سازمان بین المللی اندازه شناسی OIML , ILAC تدوین و منشر شده است. این یک سند بسیار ارزشمند و کاربردی برای استفاده در آزمایشگاه های کالیبراسیون است.

آخرین ویرایش این سند مربوط به 2007 را رایگان دانلود کنید.

OIML D10 - 2007

آخرین مقالات ما

ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...
استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن
استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن اما این نوع اتوکلاو چیست؟ و چرا نظارت بر فشار...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
ضدرسوب الکترونیکی چیست؟ منافع و کاربردهای خانگی و تجاری ضدرسوب الکترونیکی برای پاسخگویی به این سوال که " ضدرسوب الکترونیکی...

محصولات ویژه پاسارگاد ابزار

پروژه های مرتبط