OIML D 10 - 2007

OIML D 10

Edition 2007 (E)

Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

دستورالعمل تعیین فواصل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری

توضیح کوتاه:

OIML D 10 یک سند راهنما مختص تعیین فواصل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری است. این سند توسط سازمان بین المللی اندازه شناسی OIML , ILAC تدوین و منشر شده است. این یک سند بسیار ارزشمند و کاربردی برای استفاده در آزمایشگاه های کالیبراسیون است.

آخرین ویرایش این سند مربوط به 2007 را رایگان دانلود کنید.

OIML D10 - 2007

آخرین مقالات ما

اهمیت کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری در صنایع غذایی:کلیدی برای تضمین کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی امروزه، کارخانجات صنایع غذایی با چالش‌های...
ISO/IEC17025:2017 در مقابل ISO9001:2015 پس از به روز رسانی استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 ، بسیاری در مورد هدف...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...

پروژه های مرتبط