OIML D 10 - 2007

OIML D 10

Edition 2007 (E)

Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

دستورالعمل تعیین فواصل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری

توضیح کوتاه:

OIML D 10 یک سند راهنما مختص تعیین فواصل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری است. این سند توسط سازمان بین المللی اندازه شناسی OIML , ILAC تدوین و منشر شده است. این یک سند بسیار ارزشمند و کاربردی برای استفاده در آزمایشگاه های کالیبراسیون است.

آخرین ویرایش این سند مربوط به 2007 را رایگان دانلود کنید.

OIML D10 - 2007

آخرین مقالات ما

استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن
استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن اما این نوع اتوکلاو چیست؟ و چرا نظارت بر فشار...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
ضدرسوب الکترونیکی چیست؟ منافع و کاربردهای خانگی و تجاری ضدرسوب الکترونیکی برای پاسخگویی به این سوال که " ضدرسوب الکترونیکی...
کالیبراسیون دیتالاگر
آیا باید دیتالاگر خود را کالیبره کنم و چه زمانی ؟ اگر شما مسئول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، از جمله...

محصولات ویژه پاسارگاد ابزار

پروژه های مرتبط