Metrology-Calibration and Measurement Processes Guidelines - NASA

Metrology-Calibration and Measurement Processes Guidelines

NASA Reference Publication 1342 – June 1994

راهنمای اندازه گیری-کالیبراسیون و فرآیندهای اندازه گیری

توضیح کوتاه:

روش‌ها و تکنیک‌های قابل قبول در برآوردن الزامات اندازه‌شناسی، کالیبراسیون، و کیفیت فرآیند اندازه‌گیری برای برنامه‌های ناسا در این نشریه تشریح شده است. هدف این نشریه کمک به مهندسان و پیمانکاران سیستم های ناسا در طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های اندازه گیری، کالیبراسیون و اندازه گیری است. همچنین به‌عنوان منبعی برای راهنمایی پرسنل ناسا در ارزیابی یکسان چنین سیستم‌هایی که توسط پیمانکاران عرضه یا اجرا می‌شوند، در نظر گرفته شده است. شما هم به عنوان یک کارشناس از این منبع ارزشمند در آزمایشگاه خود استفاده نمایید.

هم اکنون این کتاب ارزشمند را به صورت رایگان دانلود کنید.

NASA-Metrology-Calibration-and-Measurement-Processes-Guidelines

آخرین مقالات ما

اهمیت کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری در صنایع غذایی:کلیدی برای تضمین کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی امروزه، کارخانجات صنایع غذایی با چالش‌های...
ISO/IEC17025:2017 در مقابل ISO9001:2015 پس از به روز رسانی استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 ، بسیاری در مورد هدف...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...

پروژه های مرتبط