Metrology-Calibration and Measurement Processes Guidelines - NASA

Metrology-Calibration and Measurement Processes Guidelines

NASA Reference Publication 1342 – June 1994

راهنمای اندازه گیری-کالیبراسیون و فرآیندهای اندازه گیری

توضیح کوتاه:

روش‌ها و تکنیک‌های قابل قبول در برآوردن الزامات اندازه‌شناسی، کالیبراسیون، و کیفیت فرآیند اندازه‌گیری برای برنامه‌های ناسا در این نشریه تشریح شده است. هدف این نشریه کمک به مهندسان و پیمانکاران سیستم های ناسا در طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های اندازه گیری، کالیبراسیون و اندازه گیری است. همچنین به‌عنوان منبعی برای راهنمایی پرسنل ناسا در ارزیابی یکسان چنین سیستم‌هایی که توسط پیمانکاران عرضه یا اجرا می‌شوند، در نظر گرفته شده است. شما هم به عنوان یک کارشناس از این منبع ارزشمند در آزمایشگاه خود استفاده نمایید.

هم اکنون این کتاب ارزشمند را به صورت رایگان دانلود کنید.

NASA-Metrology-Calibration-and-Measurement-Processes-Guidelines

آخرین مقالات ما

20 نکته مهم گیج های فشار
20 نکته کلیدی و اساسی که باید در کالیبراسیون گیج های فشار در نظر بگیرید ! 20 نکته کلیدی در کالیبراسیون گیج...
مولتی متر چیست و پیشنهادات خرید
مولتی متر چیست و چه نکاتی را در زمان خرید یک مولتی متر باید در نظر بگیرید ؟ مولتی متر چیست...
دوره کالیبراسیون
توصیه های کاربردی جف گاست در مورد تعیین دوره کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری جف گاست(Jeff Gust)، مدیر ارشد اندازه‌شناسی شرکت Fluke...

محصولات ویژه پاسارگاد ابزار

پروژه های مرتبط