Implementing ISO/IEC 17025:2017

Implementing ISO/IEC 17025:2017

2020 – by UNIDO

TESTED & ACCEPTED Implementing ISO/IEC 17025:2017

راهنمای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2017

توضیح کوتاه:

Implementing ISO/IEC 17025:2017 یک راهنمای کاربردی برای استقرار ویرایش 2017 استاندارد ISO 17025 است. راهنمای ISO/IEC 17025 (2017) توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO)، تحت هدایت کلی آقای Bernardo Calzadilla-Sarmiento، مدیر عامل اداره دیجیتال سازی، فناوری و تجارت کشاورزی منتشر شده است.
متن اصلی این راهنمای کاربردی را به صورت رایگان دانلود کنید.

Implementing-ISOIEC-17025-2017-UNIDO

آخرین مقالات ما

اهمیت کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری در صنایع غذایی:کلیدی برای تضمین کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی امروزه، کارخانجات صنایع غذایی با چالش‌های...
ISO/IEC17025:2017 در مقابل ISO9001:2015 پس از به روز رسانی استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 ، بسیاری در مورد هدف...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...

پروژه های مرتبط