Implementing ISO/IEC 17025:2017

Implementing ISO/IEC 17025:2017

2020 – by UNIDO

TESTED & ACCEPTED Implementing ISO/IEC 17025:2017

راهنمای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2017

توضیح کوتاه:

Implementing ISO/IEC 17025:2017 یک راهنمای کاربردی برای استقرار ویرایش 2017 استاندارد ISO 17025 است. راهنمای ISO/IEC 17025 (2017) توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO)، تحت هدایت کلی آقای Bernardo Calzadilla-Sarmiento، مدیر عامل اداره دیجیتال سازی، فناوری و تجارت کشاورزی منتشر شده است.
متن اصلی این راهنمای کاربردی را به صورت رایگان دانلود کنید.

Implementing-ISOIEC-17025-2017-UNIDO

آخرین مقالات ما

استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن
استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن اما این نوع اتوکلاو چیست؟ و چرا نظارت بر فشار...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
ضدرسوب الکترونیکی چیست؟ منافع و کاربردهای خانگی و تجاری ضدرسوب الکترونیکی برای پاسخگویی به این سوال که " ضدرسوب الکترونیکی...
کالیبراسیون دیتالاگر
آیا باید دیتالاگر خود را کالیبره کنم و چه زمانی ؟ اگر شما مسئول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، از جمله...

محصولات ویژه پاسارگاد ابزار

پروژه های مرتبط