Measurement Uncertainty - IAEA

Measurement Uncertainty

2008 – IAEA-TECDOC-1585

Measurement Uncertainty
A Practical Guide for Secondary Standards Dosimetry Laboratories: IAEA

راهنمای عملی عدم قطعیت اندازه گیری

توضیح کوتاه:

Measurement Uncertainty در واقع یک راهنمای بسیار کاربردی و علمی برای ارزشیابی عدم قطعیت است. این کتاب بسیار ارزشمند توسط سازمان بین المللی انرژی اتمی تهیه شده است. هدف از تهیه این سند استفاده از آن در آزمایشگاه های دوزیمتری می باشد.
هم اکنون این کتاب ارزشمند را به صورت رایگان دانلود کنید.

Measurement-Uncertainty-A-Practical-Guide-for-Secondury-Standards-Dosimetry-Laboratories---IAEA-TECDOC-1585

آخرین مقالات ما

اهمیت کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری در صنایع غذایی:کلیدی برای تضمین کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی امروزه، کارخانجات صنایع غذایی با چالش‌های...
ISO/IEC17025:2017 در مقابل ISO9001:2015 پس از به روز رسانی استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 ، بسیاری در مورد هدف...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...

پروژه های مرتبط