Measurement Uncertainty - IAEA

Measurement Uncertainty

2008 – IAEA-TECDOC-1585

Measurement Uncertainty
A Practical Guide for Secondary Standards Dosimetry Laboratories: IAEA

راهنمای عملی عدم قطعیت اندازه گیری

توضیح کوتاه:

Measurement Uncertainty در واقع یک راهنمای بسیار کاربردی و علمی برای ارزشیابی عدم قطعیت است. این کتاب بسیار ارزشمند توسط سازمان بین المللی انرژی اتمی تهیه شده است. هدف از تهیه این سند استفاده از آن در آزمایشگاه های دوزیمتری می باشد.
هم اکنون این کتاب ارزشمند را به صورت رایگان دانلود کنید.

Measurement-Uncertainty-A-Practical-Guide-for-Secondury-Standards-Dosimetry-Laboratories---IAEA-TECDOC-1585

آخرین مقالات ما

ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
آیا ضد رسوب الکترونیکی برای آب مصرفی در خانه من مناسب است؟ راهنمای انتخاب دستگاه ضد رسوب تکنوبایت در مصارف خانگی...
استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن
استریلیزاسیون با اتوکلاوهای H2O2 و اهمیت اندازه گیری فشار در آن اما این نوع اتوکلاو چیست؟ و چرا نظارت بر فشار...
ضدرسوب الکنرونیکی چیست؟
ضدرسوب الکترونیکی چیست؟ منافع و کاربردهای خانگی و تجاری ضدرسوب الکترونیکی برای پاسخگویی به این سوال که " ضدرسوب الکترونیکی...

محصولات ویژه پاسارگاد ابزار

پروژه های مرتبط